جداول قیمت

طراحی سایت | طراحی وب سایت

شما با انتخاب هر بسته ی دلخواه این امکان را دارید تا با هزینه ی کمی سایتتان راه اندازی شود و سپس با جواب گرفتن از وب سایت و البته دیدن پشتیبانی و خدمات ما، به سمت سایت اختصاصی و حرفه ای قدم بردارید.

مشاورین ما با راهنمایی شما در انتخاب پنل و بسته، با توجه به زمینه ی کاریتان، کار شما را در این امر راحت نموده اند.

طراحی سایت فروشگاهی
طراحی سایت فروشگاهی
  • 1,000,000 فروشگاه ساده آماده
  • 2,000,000 فروشگاه حرفه ای آماده

تومان

سفارش !
طراحی سایت معرفی
طراحی سایت معرفی
  • 600 پلن آماده شخصی
  • 800 پلن آماده شرکتی

تومان

سفارش !
طراحی سایت آگهی و نیازمندیها
طراحی سایت آگهی و نیازمندیها
  • 600 قالب آماده تخصصی
  • 800 قالب آماده کامل

تومان

سفارش !